Àrea de normalització lingüística de l'Ajuntament d'Alcúdia

anl@normalitzacio.cat
imprimir Imprimir

PREPARA EL TEU FUTUR CURSOS DE CATALÀ 2020-2021

ANL Ajuntament d'Alcúdia 28-Set-2020

Cursos de català 2020-2021

PREPARA EL TEU FUTUR

Informació:
Àrea de Normalització Lingüística
Carrer d’en Serra, 13 – Can Fondo - Alcúdia
971 89 71 16 · anl@normalitzacio.cat


Inscripcions: 7 a 23 d’octubre 2020
Inici Curs: 26/27 d’octubre 2020
Nivells: A1 / A2 / B1 / B2 / C1 / C2

Perquè es pugui concretar el grup de cada nivell haurà de tenir un mínim de matrícula.

Horaris:
-Nivells A1, A2, B1 i B2
Dimarts i dijous de 20,00 a 21,30 h

-Nivells C1 i C2
Dilluns i dimecres de 20,00 a 21,30 h


Taxa:
-Nivells A1, A2, B1 i B2: 10 euros
-Nivells C1 i C2: 50 euros.

Pagament de la taxa:

-Àrea de Normalització Lingüística
Carrer d’en Serra, 13 – Can Fondo - Alcúdia
Horari: de 9 a 14 h (abans d'anar-hi convé telefonar.)

Per poder fer el pagament de la taxa es necessita un document d'identificació personal de l'estudiant.

Lloc:

Tots els cursos es faran a Alcúdia. Es decidirà el lloc dels cursos després d'haver fet la inscripció.

Covid

Les actuals circumstàncies de pandèmia del covid-19 obligaran entre altres coses a fer que les classes presencials compleixin les normes que en cada moment establesqui el Govern de les Illes Balears. Entre altres condicionants vol dir distància social, us de mascareta i neteja de mans. Però de rebot té incidència en els espais que puguin estar disponibles.

En funció de la inscripció i dels espais es decidirà quants estudiants hi pot haver dins cada aula. Això pot significar que no tots els estudiants puguin anar a totes les classes. Si aquest fos el cas es distribuirien els estudiants i les hores d'una manera equitativa.

Com que les normes sobre el covid poden canviar a partir de l'evolució de la pandèmia, l'Àrea de Normalització Lingüística decidirà en cada moment l'adaptació dels cursos a les circumstàncies. És voluntat de l'organització que els cursos continuïn fins a l'acabament (31/03/2021) encara que sigui de forma telemàtica.

Grup de whatsapp

L'Àrea de Normalització Lingüística farà un grup de whatsapp de cada curs per això és necessari aportar un número de telèfon mòbil on voleu que us arribin els missatges de l'organització, que també servirà perquè professor i estudiants mantingeu el contacte durant el curs.

Com es fa la inscripció?

1. Per fer la inscripció seleccionau a la columna de la dreta el nivell a què us voleu matricular.

2. Ompliu les dades del formulari i pitjau el botó ENVIA.

3. Telefonau a l'Àrea de Normalització Lingüística 971 897116 o 651891000 per gestionar el pagament de la taxa.

ANL Ajuntament d'Alcúdia

Per saber-ne més


http://www.normalitzacio.cat

Imatges relacionades

cursos 2020-2021cursos 2020-2021 alecursos 2020-2021 anglèscursos 2020-2021 cast

Més sobre Cursos de català (48)