Àrea de normalització lingüística de l'Ajuntament d'Alcúdia

anl@normalitzacio.cat

Nom: 2016-2017 PAL
Data de començament: 1-Oct-2016
Professor: Ainhoa Gallastegui Nadal
Lloc: Can Joanet, placeta dels Pins, 1
Horari: Dijous de 18 a 20 hores

Punt d'Autoaprenentatge de Llengua

Destacats