Àrea de normalització lingüística de l'Ajuntament d'Alcúdia

anl@normalitzacio.cat

Nom: 2020-2021 A2
Data de començament: 28-Set-2020
Professor: Llorenç Florit Saletas
Lloc: Escola Porta del Moll - Plaça de Carles V, 9 Alcúdia
Horari: Dimarts i dijous de 20 a 21,30 h

Nivell A2

Segon nivell per a persones que han fet un curs de 60 hores i poden entendre la llengua.

Taxa: 10 euros