Àrea de normalització lingüística de l'Ajuntament d'Alcúdia

anl@normalitzacio.cat

Nom: 2020-2021 B1
Data de començament: 28-Set-2020
Professor:
Lloc: Escola Porta del Moll - Plaça de Carles V, 9 Alcúdia
Horari: Dimarts i dijous de 20 a 21,30 h

Nivell B1
Tercer nivell per a persones que ja han fet dos cursos de 60 hores i poden parlar en català.

Taxa: 10 euros

Inscripció al curs

de de