Aproven incorporar 350 nous termes en català com «amazic» i «full-contact»

Vilaweb - El Punt - L.P.. Barcelona 2-Gen-2009divendres, 2 de gener de 2009
>
Aproven incorporar 350 nous termes en català com «amazic» i «full-contact»

Inclouen àmbits diversos com ara l'esport, la gastronomia i la ciència

L.P.. Barcelona
Més de 350 nous termes es podran emprar ja de manera normalitzada en català, segons ha aprovat el Termcat. Entre d'altres mots hi ha amazic, com a sinònim de berber, i tzatziki per definir la salsa grega de cogombre i iogurt, o bé s'han acceptat termes esportius com ara full-contact i aikido.


+ L'aikido (en la imatge, un curs) s'ha normalitzat. Foto: QUIM PUIG

El català s'actualitza amb més de 350 nous termes aprovats pel Termcat pertanyents a àmbits tan diversos com ara l'esport, les noves tecnologies, les ciències de la vida i la salut, la gastronomia, la comunicació i la gestió empresarial.ESPORTS.
Un bloc significatiu el constitueixen els termes esportius, entre els quals s'inclouen denominacions d'esports poc difosos o practicats de fa poc, com ara futvòlei, netbol i lacrosse, aikido, full-contact, kendo, kick-boxing, quadriatló i taijitsu.

A més, també han estat incloses altres denominacions d'àmbits com ara els esports de motor (a roda, a rebuf i rebuf), el bowling (ple i semiplè, alternatives als manlleus strike i spare, respectivament), la gimnàstica, el billar i l'hípica, entre d'altres.FINANCES.
Destaquen els termes de l'àmbit dels mercats financers. Entre aquests han estat incloses les denominacions broker (com a sinònim de mediador), dealer, negociant (com a alternativa catalana de l'anglès trader), capital flotant, assegurança de multiinversió (unit link, en anglès), cupó corregut i warrant.MEDICINA.
S'han fixat termes de l'àmbit mèdic (espòting, transparència nucal) i també de biologia cel·lular (pinçament de membrana).INFORMÀTICA.
Són destacables termes de l'àmbit de la informàtica com ara magatzem de dades, com a alternativa a l'anglès data warehouse; aparador de dades, per a datamart; repositori; mapa d'imatge, i les formes relacionades imatge mapada, mapa, mapar i mapatge.AUDIOVISUALS.
Cal destacar la forma normalitzada com-s'ha-fet per a l'anglicisme making of i de l'espai musical, el terme bongos (amb el sinònim bongós).SINÒNIMS.
S'han fixat diverses denominacions com a sinònimes de formes normatives: amazic (sinònim de berber), vacunal (sinònim de vaccínic) i consulta (sinònim de consultori).

També s'han fixat, entre d'altres, les denominacions copyleft (en dret), cohotel (en turisme, com a equivalent de l'anglès condotel) i innovació rupturista (en l'àmbit de la recerca i la innovació).GASTRONOMIA.
Destaquen també els termes que han estat normalitzats de l'àmbit de la gastronomia (tendur, tenduri i tzatziki); de la indumentària (bòxer), i del material d'oficina (com ara el manlleu adaptat ròl·ler), entre molts altres termes.

El Termcat és un organisme amb participació de la Generalitat de Catalunya, l'Institut d'Estudis Catalans i el Consorci per a la Normalització Lingüística, i s'encarrega de coordinar les actuacions terminològiques en llengua catalana.
Vilaweb - El Punt - L.P.. Barcelona