El TERMCAT publica els seus criteris de presentació de bibliografia

Generalitat de Catalunya 26-Mai-2009

Dimarts, 26 de maig de 2009 - 10:41h
Política Lingüística
El TERMCAT publica els seus criteris de presentació de bibliografia

* Arxius
* Nota de premsa

L’obra se centra en els aspectes de més interès en les bibliografies dels treballs terminològics


S’acaba de publicar Bibliografia: Criteris de presentació en els treballs terminològics, una guia metodològica que presenta els criteris que aplica el Centre de Terminologia en la composició de les bibliografies que acompanyen els diccionaris o altres obres terminològiques. El llibre ha estat elaborat pel TERMCAT, que l’ha coeditat amb Eumo, l’editorial de la Universitat de Vic.

En la redacció d’aquests criteris s’han utilitzat com a punt de partida les normes ISO que tracten d’aquests aspectes, i quan ha calgut s’hi ha fet alguna adaptació per a les necessitats pròpies de les obres terminològiques. També s’han tingut en compte els criteris aplicats a la Biblioteca de Catalunya, els usos observats en altres institucions de prestigi i les orientacions recollides en les obres de referència. Per a augmentar el caràcter pràctic del text, s’hi inclouen nombrosos exemples que il·lustren la casuística descrita.

L’obra també presenta una bibliografia temàtica amb totes les obres en què ha participat el TERMCAT al llarg dels seus anys d’activitat. Aquesta llista permet exemplificar els casos previstos en els criteris i és alhora un recull exhaustiu de les obres en què ha intervingut el Centre de Terminologia en aquests prop de vint-i-cinc anys.

Les convencions que s’hi sistematitzen són d’interès per a l’àmbit editorial i de la documentació, per a especialistes en terminologia i lexicografia, i, en general, per a qualsevol persona que hagi d’elaborar bibliografies en el context de treballs acadèmics i d’investigació o en el marc de tota mena de publicacions. L’obra és una actualització dels criteris que fins ara aplicava el TERMCAT i que es recollien a la Metodologia del treball terminològic (1990).

El llibre és el sisè volum de la col·lecció En Primer Terme, amb la qual el TERMCAT fa públics aspectes metodològics d’interès general i comparteix l’experiència de més de vint anys d’activitat, amb la voluntat d’estimular i facilitar la col·laboració de tothom que pugui estar interessat en el desenvolupament de la terminologia en llengua catalana.

El TERMCAT és un organisme amb participació de la Generalitat de Catalunya, l’Institut d’Estudis Catalans i el Consorci per a la Normalització Lingüística, que s’encarrega de promoure i coordinar les actuacions terminològiques en llengua catalana

Més informació a www.termcat.cat.
Documents relacionats

* Nota de premsa [DOC - 1,27 MB.]
Generalitat de Catalunya