Es publica un diccionari dels mercats financers en català

El Racó Català 6-Oct-2009

Societat. dimarts, 06 d'octubre de 2009, 06:00
Es publica un diccionari dels mercats financers en català
Recull termes econòmics de tot tipus, amb la denominació i equivalents en diferents llengües

termcat, vocabulari

El Centre de Terminologia TERMCAT, conjuntament amb el Departament d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, ha elaborat el primer diccionari de terminologia financera en català. Les gairebé 600 entrades recullen termes referents a l'organització, l'estructura i el finançament, les entitats, els actius, les operacions, el procés de contractació i l'anàlisi d'actius i emossiors. Cada article terminològic conté la denominació catalana, la categoria gramatical, els equivalents en castellà, francès i anglès, la definició i, sovint, una o més notes que amplien o complementen la definició o donen informació sobre l'ús de les denominacions. Tres índexs finals permeten accedir al contingut dels articles terminològics a partir de les denominacions castellanes, franceses o angleses. A banda, també es pot consultar en línia.L'obra aporta més de 100 neologismes -bàsicament manlleus de l'anglès- al cabal lèxic català. Així, per a alguns manlleus s'han normalitzat alternatives catalanes (desdoblament d'accions per split o negociant per trader); o alternatives catalanes al costat de manlleus, com a sinònims (opció de compra i call, broker i mediador); en altres casos, s'ha adoptat directament la forma anglesa com ara warrant o dealer. També s'han normalitzat formes de registre més col·loquial –generalment procedents del castellà– com ara paradeta financera (chiringuito financiero) o rampoina (chicharro).

El Racó Català