Àrea de normalització lingüística de l'Ajuntament d'Alcúdia

anl@normalitzacio.cat
imprimir Imprimir

Del més bàsic al més concret

Vilaweb - El Punt - EVA POMARES. Reus 4-Mar-2008

dimarts, 4 de març de 2008
>
Del més bàsic al més concretE.P..

El CPNL ofereix un ampli ventall de cursos, tant pel que fa al nivell com a la forma d'aprenentatge. Per als qui desconeixen completament la llengua, hi ha cursos de nivell bàsic i elemental, que incideixen en la comprensió i expressió orals. Els nivells bàsic i elemental estan subdividits en sis graus de 45 hores o tres graus de 90 hores. Un cop acabats satisfactòriament, s'obté l'equivalent a la certificació A1 (bàsic) i A2 (elemental), que atorga la secretaria de Política Lingüística.

Quan ja s'arriba a entendre el català i a fer-se entendre en català, els cursos s'orienten a aprendre l'expressió escrita i millorar també l'oral. Així, els nivells intermedi i de suficiència també es divideixen en sis graus, que permeten obtenir l'equivalent als certificats B i C. Ja en el darrer estadi, hi ha els cursos de perfeccionament, adreçats a persones que necessiten aprofundir en aspectes puntuals de la llengua. El nivell requereix completar cursos de 90, 100 i 120 hores, i permet obtenir el certificat D. Els cursos són presencials, semipresencials i a distància.

El CPNL també fa cursos adreçats a col·lectius específics (atenció al públic, redacció de textos, etc.), de llenguatge d'especialitat (jurídic, comercial, etc.) i cursos complementaris per a persones que vulguin millorar aspectes concrets, com ara la fluïdesa.


NOTÍCIES RELACIONADES

>El nombre d'adults que estudien català al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre ha augmentat un 17% en un any

>«Els alumnes ja vénen amb un nivell formatiu alt»

Vilaweb - El Punt - EVA POMARES. Reus

Origen


http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/notici...

Més sobre Cursos de català (48)