Àrea de normalització lingüística de l'Ajuntament d'Alcúdia

anl@normalitzacio.cat
imprimir Imprimir

La publicació 'Llengües Vives' vol normalitzar els idiomes minoritzats

Diari Avui - J.C. 25-Set-2004

E l butlletí bimestral 'Llengües Vives', que informa sobre l'actualitat lingüística del sud-oest europeu, vol donar una embranzida a la revista coincidint amb el Dia Europeu de les Llengües, demà 26 de setembre.

Es tracta d'una publicació única, minoritària, que va néixer fa vuit anys, s'edita a Barcelona i informa cada dos mesos de l'actualitat de sis llengües properes: gallec, asturià, euskera, aragonès, occità i català.
El seu promotor, Frederic Perers, explica que la publicació va sorgir per facilitar la connexió i la interconeixença entre els dominis lingüístics minoritzats, difondre el procés de normalització de les sis llengües i denunciar les agressions que pateixen, especialment "eliminar els prejudicis sobre aquestes llengües". La publicació subsistirà "fins que aquestes llengües puguin dur una vida normalitzada".
La modèstia de Llengües Vives no implica cap pobresa de continguts, ja que possiblement es tracta del mitjà comunicatiu que dóna més informació i més diversa en només quatre pàgines. En la seva primera pàgina, el fons d'un mapa dels dominis lungüístics de cada llengua serveix per anunciar les manifestacions més importants que es faran en el futur pròxim en cada territori, mentre que un faldó va recordant com s'escriuen en cada llengua els quinze principals mots com ara d'un ofici, geogràfics, d'un grup d'animals o qualsevol altre conjunt. Però la revista l'obre la notícia més important en l'idioma del lloc on passa. Totes les informacions es publiquen en la llengua del territori on succeeix el fet, i en el cas de l'euskera va acompanyada d'un petit resum en català. L'objectiu és que els lectors es vagin familiaritzant amb els parlars de les altres llengües. Les pàgines 2 i 3 la conformen sis blocs amb les notícies més importants, sempre relacionades amb la llengua, dels sis territoris. La darrera pàgina sol tocar una qüestió important d'una de les llengües i divulga les problemàtiques d'altres parlars minoritzats de tot el món.
Els promotors de la publicació van editar el 2002 el CD Llengües vives del tercer mil·lenni, integrat per temes de formacions musicals dels sis àmbits lingüístics. Hi ha música cantada en gallec del grup Nen@s da Ravolta; en asturià a càrrec del grup Mus; en basc per part dels Kashbad; en aragonès amb el grup Mallacán; en occità per Mescladissa; i en català pel grup mallorquí Tots Sants. Una experiència que es vol repetir el pròxim 2006.
Frederic Perers creu que en els últims vuit anys "hi ha més consciència sobre les llengües minoritzades" però "en recula l'ús social". I el problema més greu és que el Dia Europeu de les Llengües, que es fa demà, "no ha arribat a les institucions". Per això, Llengües Vives vol ampliar la seva base per "sensibilitzar més els parlants i eliminar els greus prejudicis que encara hi ha", afirma Perers.
El qui vulgui connectar amb Llengües Vives pot entrar a la web estelnet.com/llenguesvives i a l'e-mail llvives@hotmail.com.


Diari Avui - J.C.

Origen


http://www.avui.com

Més sobre Revistes (395)