Àrea de normalització lingüística de l'Ajuntament d'Alcúdia

anl@normalitzacio.cat
imprimir Imprimir

La Universitat crea un grup de suport a la docència per a impulsar les classes en valencià

Universitat de València 21-Oct-2009

La Universitat crea un grup de suport a la docència per a impulsar les classes en valencià

El Servei de Política Lingüística (SPL) de la Universitat ha proposat la creació d’un grup de suport per augmentar i millorar la docència en valencià. Es tracta d’una iniciativa per a recollir suggeriments, per part del personal docent i investigador (PDI) de la Universitat, i desenvolupar noves accions específiques que permeten augmentar la implicació del professorat en l’extensió de l’ús del valencià en el camp de la docència.

El grup de suport a la docència en valencià és un projecte de dinamització i formació lingüístiques del SPL adreçat al PDI que se sent implicat (o desitja estar-ho) en l’extensió de l’ús del valencià en l’àmbit de la docència. La inscripció és lliure i gratuïta per al professorat de la Universitat de València al llarg de tot el curs acadèmic i donarà dret a participar en les activitats de formació i dinamització organitzades pel SPL específicament per al grup. Els inscrits estaran convidats a proposar al SPL les accions que consideren útils per a l’increment de la docència en valencià i la millora de la qualitat lingüística en aquest camp. Les primeres activitats programades són tres tallers formatius i un taller de formulació de propostes. Així, el primer taller estarà dedicat a l’Assertivitat lingüística a classe i al departament. El segon als Recursos terminològics per a la docència i la investigació. El tercer a les Eines informàtiques per a millorar la qualitat lingüística dels materials docents. I el quart a Què podem fer per incrementar la docència en valencià?

Com formalitzar la inscripció. La inscripció es pot fer efectiva omplint i enviant al SPL el formulari que es pot trobar en la pàgina web www.valencia.edu/spl/v/suport.htm.

Més i millor docència en valencià a la Universitat. El Pla estratègic de la Universitat de València explicita la visió d'una institució que vol ser reconeguda en el futur com a (entre altres característiques) "referent cultural en la societat valenciana, amb especial atenció a la seua cultura i la seua llengua". Aquesta visió es desenvolupa en els eixos estratègics corresponents i s'ha de concretar en iniciatives que conjuguen els objectius de promoció de la llengua pròpia amb una oferta formativa de grau i postgrau àmplia, innovadora i de qualitat. En aquest context, el Servei de Política Lingüística (SPL) ha proposat aquesta iniciativa.
http://www.uv.es/spl
Universitat de València

Origen


http://www.uv.es/~webuv/noticies/noticia...

Més sobre Universitat (171)