Àrea de normalització lingüística de l'Ajuntament d'Alcúdia

anl@normalitzacio.cat
imprimir Imprimir

'Bueno, vale, pues...'

Diari Avui - Montse Frisach. BARCELONA 15-Gen-2005

L'IEC presenta l'edició digital del 'Diccionari descriptiu', que retrata el català real, amb incorreccions incloses
Montse Frisach
BARCELONA

E l català que s'utilitza, el català real, és el que recull un dels projectes més ambiciosos que ha impulsat mai l'Institut d'Estudis Catalans (IEC), una obra que des d'ahir el públic general ja pot consultar per Internet.

Es tracta del Diccionari descriptiu de la llengua catalana (DDLC), una iniciativa "pionera" en la lexicografia internacional, que té la funció, com el seu títol indica, de descriure la llengua amb l'objectiu d'estudiar-la profundament però també de tenir eines a l'abast per a la seva normativització. El diccionari arriba, però, quan només s'ha redactat una cinquena part del total previst. Així i tot, el diccionari ja està a disposició del públic a la web http//ddc.iecat.net/ddlc amb més de 18.000 articles.
El director del projecte, Joaquim Rafel, afirma que el DDLC "no té un caràcter pragmàtic ni una intenció pedagògica" sinó que es concep com "una investigació sobre unes bases noves, perseguint el màxim rigor científic en la seva realització". Una de les decisions que es van prendre de manera molt conscient per part de la Secció Filològica de l'IEC a l'hora d'iniciar la redacció d'aquest megaprojecte va ser incloure unitats no normatives, amb la intenció d'oferir una descripció tan concreta com fos possible de l'estat real de la llengua. "Ha estat una decisió molt meditada -explica Rafel-. Però vam pensar que incloure mots que no eren reconeguts per la normativa vigent però sí que eren utilitzats donava un retrat més precís de la realitat de la llengua. També som conscients, però, que aquesta decisió pot ser vista com un perill". Això sí, les paraules i variants no normatives estan convenientment senyalitzades com a no correctes amb una marca.
En aquest sentit, l'usuari del DDLC podrà trobar paraules no normatives a partir de l'entrada mateixa. "Si l'usuari busca bueno li sortirà però també trobarà dins de l'entrada costum la possibilitat de la costum, en lloc d'el costum", diu Rafel.
La presentació del DDLC a la xarxa és molt senzilla i inclou una guia d'utilització que orienta l'usuari i li dóna les claus interpretatives dels continguts. La recerca es fa a través d'una paraula. Cada entrada inclou la categoria, com flexiona la paraula (en el cas dels verbs, la conjugació sencera en català central, valencià i balear, per exemple), la informació estadística -és a dir la seva freqüència en l'ús de la llengua- i la morfologia. Després s'afegeixen les accepcions, les locucions en les quals apareix el mot, les variants, els derivats i informació complementària.
Totes les accepcions, locucions, variants i derivats contenen un exemple, extret d'una cita literària. Es calcula que el diccionari conté en aquests moments 72.000 exemples, provinents de més de 3.000 obres de 1.700 autors.
Ja que el diccionari està en ple procés de redacció, s'ha d'advertir a l'usuari que quan vulgui consultar una paraula potser estarà "en construcció". De tota manera, el nombre d'articles consultables augmentarà seguint el ritme de redacció de l'obra i automàticament s'incorporarà qualsevol modificació que es faci sobre la part que ja està redactada. S'ha de tenir en compte, a més, que la redacció del diccionari no s'està fent seguint l'ordre alfabètic -amb aquest criteri el que s'ha realitzat fins ara només arriba fins al mot antimònic-, sinó que seguint la progressió alfabètica es van redactant també els articles corresponents als mots que estan vinculats a la paraula original, sigui quina sigui la lletra de l'alfabet a la qual pertanyen.
El DDLC, que ahir es va presentar oficialment a la seu de l'IEC, s'està redactant des del 1998 i en la seva realització hi participen actualment una vintena de persones.

Dins del català contemporani
La redacció del diccionari forma part d'un altre gran projecte, el Diccionari del català contemporani. De fet, el diccionari descriptiu és la segona fase d'aquest projecte, que en una primera etapa va enllestir l'anomenat Corpus textual informatitzat de la llengua catalana,que inclou 12 milions de paraules i sense el qual hauria estat impossible la redacció del DDLC.
Des del principi d'aquest projecte han estat implicats en el seu finançament tant el ministeri de Ciències i Tecnologia com la Generalitat de Catalunya, encara que amb alts i baixos que en alguns moments gairebé han aturat la seva realització. Ahir, les dues administracions públiques, representades pel conseller d'Universitats i Societat de la Informació, Carles Solà, i el secretari general de Política Científica i Tecnològica del ministeri, Salvador Barberà, es van comprometre públicament a continuar impulsant el diccionari, l'elaboració del qual es concep com un work in progress.
Diari Avui - Montse Frisach. BARCELONA

Origen


http://www.avui.com/cgi-bin/resultat?htt...

Més sobre Institut d'Estudis Catalans (176)