Àrea de normalització lingüística de l'Ajuntament d'Alcúdia

anl@normalitzacio.cat
imprimir Imprimir

Just la meitat de matèries de la UIB són en català

Diari de Balears - Quim Torres/Miquel Ripoll 27-Dec-2012

Balears | Balears
Just la meitat de matèries de la UIB són en català
Q. Torres/ M. Ripoll | 27/12/2012 | Vistes: 460 vegades

Puntuada amb 1 estrelles de 5
Puntua-la amb 1 estrelles
Puntua-la amb 2 estrelles
Puntua-la amb 3 estrelles
Puntua-la amb 4 estrelles
Puntua-la amb 5 estrelles

Només la meitat de les assignatures que ofereix la Universitat de les Illes Balears (UIB) es fan en llengua catalana. Mentre que la llengua pròpia predomina en els graus (les carreres), el castellà és més emprat en els màsters. En títols com Dret, Economia, Psicologia, Turisme i Periodisme, la majoria de les matèries s’ofereixen als alumnes en espanyol.


Les dades, que apareixen a l’oferta formativa de la mateixa Universitat, posen en evidència que la realitat tampoc no és com la pintà el president del Govern, José Ramón Bauzá, qui dies enrere es queixà que la “llengua oficial” de la UIB era el català.

El popular defensà que s’hauria de poder canviar la Llei d’universitats per intervenir en aquesta institució i fer que el castellà hi pogués ser usat “en igualtat de condicions”. Bauzá defensava que els estudiants poguessin elegir la llengua, “com passa en altres cicles de l’ensenyament”.

En realitat, tant el català com el castellà són llengües oficials de la UIB i és el professor qui tria l’idioma en què imparteix la classe. És cert que el català és majoritari en el conjunt d’assignatures oferides pel centre, però que es faci la classe en la llengua pròpia no vol dir que el temari, la bibliografia o els materials de la matèria també siguin en aquesta llengua; al contrari, solen ser majoritàriament en castellà.

En conjunt, de les 2.395 assignatures de la Universitat on es pot constatar la llengua en què s’imparteixen, 1.190 es fan en català, 913 en castellà, 210 en una llengua estrangera i 82 s’ofereixen en diversos idiomes.

Economia i Dret
Tot i que en el global dels graus, les antigues carreres, un 52% de les matèries s’imparteixen en la llengua pròpia (per un 36% del castellà), el predomini de l’espanyol és destacable en moltes de les titulacions més cursades, sobretot les de les àrees socials i jurídiques i les de les de ciències de la salut. Així, per exemple, només un 15% de les assignatures d’Economia són en català i només un 21% de les matèries de Dret. A Turisme, la llengua pròpia també hi ocupa un paper molt secundari.

Només el 14% de la titulació s’imparteix en aquest idioma.
En canvi, en altres graus d’aquestes àrees el pes de la llengua pròpia és més important. A Educació Infantil, a Educació Social, a Geografia i a Pedagogia, la seva presència està al voltant del 80%. També és majoritari als graus d’arts i humanitats. A Història de l’Art, per exemple, tres quartes parts de les màtèries s’hi imparteixen i a Història també hi té una forta presència. A les enginyeries i arquitectura el predomini del català està més atenuat, mentre que a les àrees de ciències, en canvi, l’equilibri entre les dues llengües oficials és major.

Els màsters, en castellà
Però és en els màsters i postgraus on la llengua pròpia perd més força. En el conjunt de títols, el 43% de les assignatures són en català i el 44% són en castellà. L’equilibri no seria tant si s’extragués del conjunt el màster de Formació del Professorat (el que abans es coneixia com a CAP), que ofereix una gran quantitat d’assignatures, i gairebé totes en català. Sense aquest màster, la presència del castellà en el conjunt seria aclaparadora.
De fet, en alguns màsters ja ho és, perquè en diversos títols no s’ofereix cap assignatura en català. Això passa a Nutrigenòmica i nutrició personalitzada i a Salut laboral, ambdós de l’àrea de ciències.

Així mateix, passa a Economia del turisme i medi ambient i a Gestió, organització i economia de l’empresa, on totes les assignatures s’imparteixen en llengua estrangera. A les ciències de la salut i a les enginyeries i arquitectura, la gran majoria de matèries s’ofereixen en castellà i, en canvi, el català predomina a les àrees vinculades a l’ensenyament.

La declaració del president, que efectuà ara fa dues setmanes en una ràdio, es produí arran que es fes públic el cas d’un alumne a qui, suposadament, es negà l’expedient acadèmic en castellà. Des de la UIB s’apunta que gairebé tots els documents s’emeten en la llengua que sol·licita l’alumne.
Diari de Balears - Quim Torres/Miquel Ripoll

Origen


http://dbalears.cat/actualitat/balears/j...

Més sobre Llengua i ensenyament (312)