Àrea de normalització lingüística de l'Ajuntament d'Alcúdia

anl@normalitzacio.cat
imprimir Imprimir

Una comunitat sobre la riquesa del català aplega milers d'usuaris a Facebook

Diari de Balears - Antoni Agüera 4-Ago-2014

Actualitat»Tendències
Una comunitat sobre la riquesa del català aplega milers d'usuaris a Facebook
A. Agüera | 04 agost 2014 Vistes: 42 vegades

Actualmente puntuada con 0 estrella(s) sobre 5
Púntualo 1 estrellas
Púntualo 2 estrellas
Púntualo 3 estrellas
Púntualo 4 estrellas
Púntualo 5 estrellas

2 opinions
#llengua#xarxes#dialectes
6703
01-08-2014
1 2 0
Print Más grande Más grande

Dialectes és una comunitat virtual que en les últimes dates està creixent de forma prou important a la plataforma Facebook -ja aplega quasi 3.500 usuaris-, i que destaca per realitzar una intensa activitat entorn a un bé preuat per a persones de tots els territoris de parla catalana: la llengua comuna.

Així, el centre d'interès d'aquest punt de la xarxa és la riquesa lingüística del català, expressada en la seva diversitat dialectal, i partint de la premissa bàsica de la unitat de la llengua, malgrat les diferències de cada varietat geogràfica.

Una cosa que es fa palesa un parell de pics cada dia, quan algú compareix amb alguna història o situació comunicativa, uns pics curiosa i d'altres d'allò més quotidiana, que al seu redol se soluciona amb un determinat mot o expressió.

Tot seguit, la gent comença a dir la seva i a comentar com en dirien d'allò la gent al seu poble o a la seva comarca; paraules que unes vegades són coincidents i d'altres no tant, però totes formen i fan més gran el mateix tronc comú.

Expliquen els iniciadors d'aquest espai que l'únic afany que tenen és el de compartir i aprendre coses sobre la llengua, els uns amb els altres, d'una forma mengívola i no gens complicada, des del respecte i la llibertat.

Dos puntals, aquests últims, molt necessaris i que tanmateix han demostrat que funcionen bé, ja que el grup és obert i no ha estat necessari implantar-hi cap "sistema policial", com ells l'anomenen, encarregat de controlar allò que es diu o aquells elements que entren per moure maror, en comptes de fer-ho moguts per un mínim interès filològic.
Diari de Balears - Antoni Agüera

Origen


http://dbalears.cat/actualitat/ara/diale...

Més sobre Sobre la llengua (243)