Àrea de normalització lingüística de l'Ajuntament d'Alcúdia

anl@normalitzacio.cat
imprimir Imprimir

El Pacte per l'Educació aposta per una escola en català

Diari de Balears - Cristina Polls 27-Ago-2014

Actualitat»Polí­tica
El Pacte per l'Educació aposta per una escola en català
C.Polls | 27 agost 2014 Vistes: 28 vegades

Actualmente puntuada con 5 estrella(s) sobre 5
Púntualo 1 estrellas
Púntualo 2 estrellas
Púntualo 3 estrellas
Púntualo 4 estrellas
Púntualo 5 estrellas

2 opinions
#AgostMe21#Pactexleducació
7147
Imatge d'arxiu de Menorca Edu21.
15-07-2013
| SC
0 5 0
Print Más grande Más grande

El Pacte per l'Educació presentat a la societat civil aquest dimarts a Es Mercadal per Menorca Edu21 aposta per una escola en català com la que existia fins l'arribada del Projecte de Tractament Integrat de Llengües (TIL).

El criteri que s'ha seguit alhora de fixar les bases lingüístiques del Pacte Educatiu ha estat el d'establir “un model lingüístic clar, que asseguri el caràcter prioritari del coneixement de la llengua catalana, el de la llengua castellana i de les llengües instrumentals que es considerin necessàries”.

Concretament en l'apartat de llengua el Pacte proposa que “cada centre en el marc de la seva autonomia, elaborarà i aprovarà el seu propi PLC (Projecte Lingüístic de Centre) en el qual, atenent al seu context sociolingüístic i a l'assoliment dels objectius lingüístics, es decidirà el repartiment de les llengües d'aprenentatge”. Ara bé, sempre tenint en compte que “la llengua catalana, com a pròpia del territori, ha de ser la llengua prioritària i majoritària”.

Els menorquins, que han elaborat el document del Pacte des de les bases, és a dir, famílies, alumnes i professors, detallen que “tenint en compte que el català és la llengua històrica de Menorca, l'inici a la lectura i escriptura es farà a partir de la llengua catalana, que és la manera com els infants poden aconseguir més facilitat per a l'aprenentatge d'altres llengües, i com poden incorporar, de manera més o menys espontània, l'escriptura i la lectura en castellà i en altres llengües”.

Pel que fa a l'ensenyament de les llengües estrangeres “s'iniciarà a la primera infantesa en situacions reals de comunicació espontània i no en els contextos abstractes dels continguts acadèmics”, tal com es fa actualment amb el TIL on s'imparteixen les Ciències o les Matemàtiques en anglès.

Altres aspectes que recull el Pacte
El document recull que per fer de docent seria necessari accedir-hi a través d'unes proves específiques i demostrant “sensibilitat social” o “motivació i capacitat de lideratge”. També aposten perquè la carrera professional del docent estigui categoritzada en “novell, aprenent, avançat o expert”.

Els dissenys curriculars no seran tant “desenvolupats i concrets sinó més senzills i oberts”. Asseguren que cal adaptar-los a la “realitat social i al moment en què vivim”.

Pel que fa a l'equip directiu, aquest serà proposat per la comunitat educativa després de valorar el seu projecte de direcció en el qual el lideratge haurà de ser compartit.
Diari de Balears - Cristina Polls

Origen


http://dbalears.cat/actualitat/balears/p...

Més sobre Llengua i ensenyament (312)