Àrea de normalització lingüística de l'Ajuntament d'Alcúdia

anl@normalitzacio.cat
imprimir Imprimir

El Termcat publica un diccionari de comerç electrònic

El Racó Català 14-Dec-2006


El Termcat publica un diccionari de comerç electrònic
Dijous, 14 de desembre de 2006 a les 14:00
Informa: Joan

Cultura
Correu brossa (spam), pesca (phishing), descaminament (pharming), esquer (honeypot) o bàner (banner) són alguns dels neologismes catalans que presenta la 'Terminologia de comerç electrònic' que el TERMCAT ha publicat. El recull aplega i defineix 284 termes, i els presenta amb els seus equivalents en castellà, francès i anglès, d'ús habitual en aquesta nova variant del comerç, que ja ocupa un lloc remarcable en els hàbits de consum.

El TERMCAT, com a centre de referència en el treball terminològic, es proposa garantir la qualitat i la disponibilitat de recursos i mètodes de treball als sectors públics i privats i impulsar la participació i la implicació de la societat en totes les seves activitats per a promoure, en un escenari multilingüe, el desenvolupament de la terminologia en llengua catalana i contribuir al progrés general d?aquesta llengua en tots els àmbits socials.

Els orígens

El TERMCAT, Centre de Terminologia, fou creat l'any 1985 per un acord entre la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i l'Institut d'Estudis Catalans amb la finalitat de promoure, coordinar i desenvolupar les activitats terminològiques en llengua catalana.

L'any 1994 el TERMCAT esdevé un consorci, amb personalitat jurídica pròpia, integrat per la Generalitat de Catalunya, que aporta el suport polític que garanteix l'extensió harmònica en l'ús de la terminologia desenvolupada, l'Institut d'Estudis Catalans, que legitima la terminologia normalitzada, i el Consorci per a la Normalització Lingüística, que facilita la implantació social i territorial de la terminologia establerta. Actualment el Centre es regeix pel Decret 108/2006, de 25 d'abril.

Per afavorir la presència del català en el sectors especialitzats, el TERMCAT actua en cooperació amb entitats i organitzacions de Catalunya, de l'Estat espanyol, europees i internacionals, i és membre de diverses xarxes i associacions de terminologia espanyoles i internacionals. El TERMCAT es configura, doncs, com un punt de confluència entre creadors, difusors i usuaris de la terminologia, amb la missió de facilitar la cooperació terminològica i el desenvolupament de nous recursos de qualitat en llengua catalana.


http://www.termcat.cat/termgia/biblio/fitxes/encurs/7/597.html ???


Notícies relacionades:

* El TERMCAT completa més de 5.000 fitxes amb termes de tots els àmbits d'especialitat des del 1986 fins al 2004 (10/01/2006)
* El TERMCAT rectifica el popular neologisme 'weblog' (13/10/2005)
* El TERMCAT elabora una selecció de termes bàsics d'Internet en català (11/04/2003)


El Racó Català

Origen


http://www.racocatala.cat/articles/12837

Més sobre Termcat (37)

Destacats