Àrea de normalització lingüística de l'Ajuntament d'Alcúdia

anl@normalitzacio.cat
imprimir Imprimir

ERC proposa que als rètols dels ens culturals públics figuri el català

E.P.Madrid. 4-Ago-2004

El grup parlamentari va presentar una proposició no de llei

El grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya, a iniciativa del diputat Joan Tarda i Coma, va presentar una proposició no de llei, en la qual s'insta al Govern espanyol a què estableixi que tots els museus i equipaments culturals públics de titularitat estatal continguin retolació i materials didàctics en totes les llengües oficials de l'Estat.

En la proposició no de llei, el grup d'Esquerra Republicana convida al Govern a establir que, com a primer pas simbòlic cap una Administració general de l'Estat respectuosa amb la pluralitat lingüística, el Ministeri de Cultura atengui i doni resposta als ciutadans i organismes amb els quals tingui relació en la llengua oficial de l'Estat que els administrats lliurement escullin.

La proposició subratlla el benefici que per a una societat podria suposar l'assumpció del plurilingüisme com un fenomen natural i positiu, tant des del punt de vista del reconeixement de la pròpia riquesa cultural de l'Estat, com des del punt de vista de l'increment de la permeabilitat a l'aprenentatge d'idiomes i la millora de les competències lingüístiques dels ciutadans.

A més, el grup manifestà que «no s'ha de desaprofitar l'oportunitat que tenim de salvaguardar les llengües minorizades de l'Estat mitjançant el reconeixement del seu prestigi a les institucions comunes al conjunt dels ciutadans de l'Estat, així com la d'assegurar una millor representació política i un acostament de l'administració central al conjunt de la ciutadania».

Per al grup d'Esquerra Republicana al Congrés dels Diputats, «el cas espanyol, a més, pot servir de clara referència per a altres estats multilingües en el seu llarg procés de superació del monolingüisme d'Estat».E.P.Madrid.

Origen


http://diaridebalears.com