Àrea de normalització lingüística de l'Ajuntament d'Alcúdia

anl@normalitzacio.cat
imprimir Imprimir

Crim ha fet "Odi en un gest", un disc de hip hop en català

CD de Música 12-Gen-2004

Si voleu llegir una entrevista que ha fet ritmes.net a l'autor Pere Crim la teniu a:
http://www.ritmes.net/pritmes/ rtItem.jsp?hiItemId=129829269&hiEstil=rbhiphop&hiItemNom=reportatges
Finalment si voleu escoltar una cançó del cd (Tu saps el què) anau a l'adreça següent: