Àrea de normalització lingüística de l'Ajuntament d'Alcúdia

anl@normalitzacio.cat
imprimir Imprimir

Els medicaments en castellà fan mal a la salut del català

6-Mar-2014La Punteta

06 / 03 / 14

1513

0025
Ferran Puig i Alart

Els medicaments en castellà fan mal a la salut del català

Ferran Puig i Alart
Enviar Imprimir Votar Disminuir lletra Augmentar lletra

Fa molts anys que he observat que el català no està contemplat ni en els prospectes dels medicaments ni en el seu packaging i no entenc massa el perquè.

D'acord amb la llei de normalització lingüística (Llei 7/1983, de 18 d'abril) o la llei de política lingüística (Llei 1/1998,de 7 de gener) no hauria de ser el català uns dels idiomes, també, en el qual els nostres productes (entenent els productes catalans) estiguessin escrits/etiquetats?, a més a més de tots els altres idiomes que es vulgui (castellà inclòs) o convingui.

Si els nostres laboratoris que tenen seu fiscal, laboratoris, instal·lacions i treballadors aquí i d'aquí no donen exemple (Almirall, Esteve, Grífols, Ferrer, Isdin), com volem pretendre fer pedagogia o engrescar que altres laboratoris estrangers -no espanyols- ho facin (Boehringer, Pfizer, Glaxo, Merck). És més, ni les webs corporatives respectives en un 80% estan en altres idiomes però el català ni per error.

Actualment hi ha molts avenços tecnològics perquè aquest fet no ocasioni cap despesa addicional o quantitativament substancial i a més seria entès com un valor afegit per l'empresa en concret i una bona manera de portar aquest tema de forma natural i normal; implicaria una sensibilitat amb el país i els seus pacients/clients/usuaris destinataris potencials, sols sumaria en positiu. Eroski o Frit Ravich etiqueten en diverses llengües i no els suposa cap problema, d'exemples ens en sobren.

Se sap si les autoritats competents fan quelcom per vetllar que s'acompleixi la llei? Des de consum sols rebo indulgència i una sensació de deixadesa. De part de qui està el col·legi de farmacèutics o metges?
Ferran Puig i Alart

Origen


http://opinio.e-noticies.cat/la-punteta/els-medicaments-en-castella-fan-mal-a-la-salut-del-catala-83501.html

Més sobre Absència del català (504)