Àrea de normalització lingüística de l'Ajuntament d'Alcúdia

anl@normalitzacio.cat
imprimir Imprimir

PODEM SALVAR EL RASTRE DELS NOSTRES MOTS QUE CUSTODIA L’EDITORIAL MOLL?

18-Oct-2014


18 d'octubre de 2014 NOMS I EMPREMTES 1 comentari
PODEM SALVAR EL RASTRE DELS NOSTRES MOTS QUE CUSTODIA L’EDITORIAL MOLL?
fdbmoll

L’Editorial Moll pot celebrar els vuitanta anys tancant l’empresa que inicià Francesc de B. Moll perquè no pot acarar la gravíssima adversitat dels seus comptes. Dramàtic per al país i per als Països nostres. Cert que es tracta d’una empresa privada, però no ho és menys, de cert, que l’editorial ha jugat un paper fonamental en la recuperació lingüísticocultural de tot l’àmbit de la catalanoparla, no només l’illenc. A la seves col·leccions hi són gairebé tots els literats que han fet del català una llengua poderosa. A través d’aquestes col·leccions es pot seguir punt per punt i passa a passa el camí que ha seguit la nostra literatura. Sense oblidar el Diccionari Català-Valencià-Balear i la col·lecció de rondalles mallorquines, totes dues obres de l’homenot Antoni M. Alcover.

És aquest vessant d’aportació capital a la nostra cultura que converteix l’Editorial Moll en patrimoni de tots els catalanoparlants; de tots, no només dels illencs, insistesc.

I per això crec que s’hauria d’intentar crear una mena de fons d’auxili que eviti el desastre absolut, l’ensulsiada definitiva. El seu fons editorial, la seva història ens pertanyen. Pertanyen als que volem viure plenament en i el català. No podem comptar amb les administracions públiques de les illes perquè l’Editorial Moll no és un agent turístic de primer ordre ni és peca fonamental de la campanya municipal “Passion for Palma”, però crec que entre tots els que creim en la puixança de la nostra llengua hem de fer el darrer intent de salvar el rastre francescdebemollenc dels nostres mots. En som? Ens hi posam?
Jaume Mateu i Martí

Origen


http://blocs.mesvilaweb.cat/jmateuimarti/?p=269898

Més sobre Llibres (1376)