Àrea de normalització lingüística de l'Ajuntament d'Alcúdia

anl@normalitzacio.cat
imprimir Imprimir

Llengua sobrera

13-Mar-2007

ElComentari
Llengua sobrera

De llengua prohibida a llengua sobrera: vet aquí, en poques paraules, la crònica -recent- de la persecució del català. La mala idea d'esborrar el català del mapa de les llengües vives, durant el franquisme, es concretava en la prohibició pura i dura. Ara s'encarna en un bilingüisme trampós, que consisteix a dir que sempre i a tot arreu el català ha d'anar acompanyat del castellà; a la llarga, doncs, el català esdevindria una llengua innecessària, redundant, sobrera.

L'objectiu essencial del bilingüisme trampós és, per tant, no deixar mai i enlloc el català tot sol. Així, la gent dels Països Catalans hem de dominar les quatre habilitats lingüístiques en castellà (entendre, parlar, llegir, escriure) com la gent de Valladolid (si vivim en un lloc sospitós d'excés de catalanitat, com ara Olot, llavors cal encara més: cal que excel·lim en el coneixement del castellà). En canvi, el coneixement del català és una cosa entre secundària i optativa (segons la situació de la llengua en cada tros de la nostra àrea idiomàtica).

La trampa es completa amb les territorialitats superposades. Tant en les comunitats que tenen el castellà com a llengua pròpia com en allò que afecta el conjunt de l'Estat, tot en castellà. A casa nostra, en canvi, tot hauria de ser bilingüe. Aquí, a més, segons el bilingüisme trampós, no hi hauria d'haver cap àmbit ni cap funció social que siguin espais exclusius del català: les nostres administracions públiques haurien de ser bilingües, i el català hauria de deixar de ser l'única llengua vehicular de l'escola. L'objectiu últim és que el català no tingui cap àmbit exclusiu. Cap ni un. Que vagi sempre acompanyat d'una altra llengua més important. Una llengua sobrera.
Joan Tudela
Joan Tudela

Origen


http://www.avui.cat/cgi-bin/resultat?http://www.avui.cat/avui/diari/07/mar/13/349847.htm

Més sobre Bilingüisme (63)