Àrea de normalització lingüística de l'Ajuntament d'Alcúdia

anl@normalitzacio.cat
imprimir Imprimir

La Franja de Ponent es mou

16-Set-2004

La Franja de Ponent es mou
Joaquim Montclús

L a Franja de Ponent es mou i mai més ben dit. Aquest estiu han estat molts de pobles que han aprofitat la seva festa major per reivindicar la seva cultura i principalment la utilització de la seva llengua organitzant actes culturals i aprofitant els programes de festes -moltes vegades és l'única publicació cultural que els ajuntaments fan al llarg de l'any- i alguna publicació més. Avui, malgrat la situació política actual i el temps en què vivim, encara és una novetat que en les publicacions de la Franja apareguin els articles redactats en català. Hauria de ser una cosa normal, però escriure una salutació, un article, o fer l'anunci publicitari en català denota militància activa, per regla general catalanista, de la persona o institucions que ho fan.
Per altra part, en un llarg territori de més de 5.000 km2, però que segons el cens actual té una població que no arriba als 50.000 habitants, hi treballen tres grups importants, això sí, ben diferenciats, per reivindicar i potenciar la seva llengua i cultura.
En primer lloc tenim la Institució Franja de Ponent i els Casals de la Franja de Ponent capitanejats per Guillem Chacón. Durant la primera setmana del mes d'agost van organitzar a la vila de Seròs (Segrià) la primera Universitat de Ponent de les ciències de la natura. La Universitat està organitzada, a més d'aquests grups, per la Universitat Catalana d'Estiu, la Universitat de Lleida i la Institució Catalana d'Història Natural de l'IEC. Va ser tot un èxit, amb la participació d'uns 150 alumnes i 47 professors. Van despuntar les conferències dels professors Martí Boada, Joandomènec Ros i Vian Siebering. Aquesta Universitat, en un primer moment, s'havia de celebrar a Mequinensa, però per diversos problemes, principalment polítics, es va celebrar finalment a Seròs, malgrat que alguns actes puntuals van tenir lloc a les comarques de la Franja.
Durant els mateixos dies, a la vila de la Codonyera (Matarranya) l'Associació Cultural del Matarranya i la Institució Cultural de la Franja, que aplega diverses associacions de tot el territori, organitzaven la catorzena trobada cultural del Mesquí-Matarranya amb tot un seguit d'actes i conferències i amb actuacions musicals com la del Quico el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries. Aquestes trobada cada any tenen més èxit.
Els Casals Jaume I de la Franja, patrocinats per Acció Cultural del País Valencià, després de la campanya sobre Tirant lo Blanc a les escoles, ara estan centrats a organitzar el Correllengua a la Franja i arreu dels Països Catalans.
Finalment, no seria de justícia deixar sense esmentar personatges com Rosa Domènec, Antoni Llerda, Josep Antoni Chauvell, etc., que des del front de les institucions o ajuntaments que presideixen, treballen i lluiten, i de quina manera, per la mateixa causa.
Tot això és molt positiu, però com a cosa negativa, com ja s'ha fet públic i patent més d'una vegada, s'ha de fer esment de les baralles i trifulgues que principalment per qüestions d'afany i protagonisme personal mantenen aquests tres grups. Seria bo, ja que tots lluiten i treballen per la mateixa causa, que deixessin aparcades les qüestions personals i treballessin plegats o com a mínim es respectessin entre ells. Recordem que durant el temps del franquisme tots els grups i partits es consideraven molt importants, però Franco va morir al llit de vell i manant. A la Franja està passant una cosa semblant. Malgrat el treball constant de tots aquests grups i les promeses del president de la Diputació General d'Aragó, el català, avui, encara no és oficial. Potser que si aquests grups treballessin tots plegats i en una única direcció, aquesta fita ja faria temps que s'hauria assolit.

Joaquim Montclús i Esteban. Historiador

Joaquim Montclús i Esteban

Origen


http://www.avui.com/cgi-bin/resultat?http://www.avui.com/avui/diari/04/set/16/c40216.htm

Més sobre Accions de reclamació de l'oficilitat de la llengua a la Franja (14)