Àrea de normalització lingüística de l'Ajuntament d'Alcúdia

anl@normalitzacio.cat
imprimir Imprimir

Com denunciar agressions lingüístiques (V): l'Alguer

28-Feb-2009

sonia_bagudanch | Drets lingüístics | dissabte, 28 de febrer de 2009 | 16:17h
A aquest municipi de l'illa de Sardenya cada cop és més elevat el nombre de persones sensibilitzades amb el seu passat històric i per tant amb la llengua catalana. Tanmateix, la imposició de l'italià ha estat i és molt punyent, fet que ha converitit l'Alguer en una comunitat fortament diglòssica, on el català té un paper subordinat i on la gent que el sap i el parla és encara molt baix.

Ara bé, l'Alguer, que de vegades se'l contempla amb una espècie de meravellament (com pot ser que encara hi hagi presència de català allà?), disposa de certa protecció legal. La Llei regional sarda 126 de promoció i valoració de la cultura i la llengua de Sardenya atorga al català el següent reconeixement: "La protecció que s'atribueix a la cultura i a la llengua sarda és reconeguda de la mateixa manera cap a la cultura i a la llengua catalana de l'Alguer".

Cada any són més les accions a favor de la recuperació del català a l'Alguer, i com al conjunt dels Països Catalans, és aquest el vertader motor de la cultura catalana, de l'alguerisme en el cas que ens ocupa. Hi ha associacions, mitjans de comunicació i tota mena de recursos per fomentar la presència del català a la zona. Disposa, també, d'Obra Cultural, que en els seus estatuts indica: "Obra Cultural de l'Alguer, fundada en el 1985, és una associació sense fi de lucre, que se propon com finalitat fonamental de avalorar la cultura algueresa i sobretot la peculiaritat lingüística".

És col·laborant amb aquestes entitats que afavorirem el tractament digne del català. Per qualsevol queixa, denúncia o proposta de millora, els algueresos han d'acudir a tots aquests aliats i posar-los en coneixement d'allò que considerin digne de ser conegut.

Moltes de les iniciatives a favor de l'ús i presència social del català, ens arriben de la mà del lectorat de català de la Universitat de Sàsser:

* Volem premsa i informació en català a l'Alguer.
* Volem webs i informació en català a l'Alguer.
* Volem la informació sobre allotjament en català a l'Alguer.

Fer pressió amb aquesta mena de campanyes és una bona manera de denunciar les agressions lingüístiques.

"...Parlar alguerés era normal, era un fet" (Claudio G. Sanna a Santa mare llengua, on destaca com han ajudat els vols de Ryanair a fer més viva la presència del català a l'Alguer. Escolteu la cançó al seu Myspace).
Sònia Bagudanch

Origen


http://blocs.mesvilaweb.cat/node/view/125369/

Més sobre Alguer (61)