Àrea de normalització lingüística de l'Ajuntament d'Alcúdia

anl@normalitzacio.cat
imprimir Imprimir

L'IRL i la docència d'estudis catalans a universitats de l'exterior

2-Ago-2009

opinió
L'IRL i la docència d'estudis catalans a universitats de l'exterior
El curs vinent 126 universitats de 33 països impartiran docència de català mitjançant convenis directes amb l'Institut Ramon Llull
02/08/09 02:00 - andreu bosch i rodoreda email protegit
El mes de setembre es reuniran els professors universitaris de llengua catalana a l'exterior en unes jornades a Gandia

Una de les primeres decisions que he hagut de prendre com a nou director de l'Àrea de Llengua i Universitats de l'Institut Ramon Llull (IRL) ha estat la tramitació d'aprovació de les subvencions per al curs 2009-2010 a universitats de fora del domini lingüístic de la llengua catalana per a la docència d'estudis catalans. Com a antic professor a Sàsser (Sardenya) a cavall dels anys 1993 i 1996, he redescobert l'apassionant món dels lectorats de català, avui convertits en una xarxa de professors universitaris de llengua catalana a l'exterior.

Per al curs 2009-2010, un total de 126 universitats de 33 països dels cinc continents impartiran docència de català mitjançant convenis directes amb l'IRL, amb un pressupost total de l'entorn d'1.800.000 euros, destinat a la contractació del professorat a cadascuna de les universitats. Això sense comptar més d'una trentena d'universitats estrangeres amb acords puntuals amb l'IRL. Per nombre d'universitats, Alemanya continua essent el país amb més estudiants universitaris de català, gairebé 2.000 estudiants a 25 universitats, seguit del Regne Unit, França, Itàlia i els Estats Units. Dins l'Estat espanyol, l'Institut Ramon Llull contribueix a la docència de català a quatre de les onze universitats que ofereixen aquests estudis.

Quatre noves universitats

Com a novetats d'aquest curs, l'IRL inicia docència d'estudis catalans a quatre universitats (dues a Europa, una a Àsia i una a l'Amèrica del Nord): Universitat de Munic (Alemanya), Universitat de Verona (Itàlia), Universitat Jamia Millia Delhi (Índia) i Universitat de Columbia (EUA). Aquestes universitats han impartit en els últims anys algunes assignatures esporàdiques de temàtica catalana, i davant la bona acollida dels departaments corresponents i dels estudiants, l'Institut Ramon Llull ha apostat per la consolidació d'aquesta docència.

També l'adaptació al Pla de Bolonya hi afecta, per tal com el català s'està reestructurant dins els plans d'estudi d'algunes filologies. Per exemple, a la Universitat de Friburg de Brisgòvia (Alemanya), els estudis de català s'impulsaran de manera significativa a partir del proper curs acadèmic: s'hi impartirà un Bachelor Minor (especialització en llengua i cultura catalanes) i un Major de filologia romànica amb una presència consolidada dels estudis catalans. Una altra universitat alemanya que veurà reforçada la docència de català serà la Universitat Humboldt de Berlín, on s'impartiran 20 crèdits de llengua, literatura i lingüística catalanes. I a la Universitat de Belgrad (Sèrbia), que oferirà un tercer nivell de llengua catalana, que permetrà als estudiants assolir el nivell necessari per presentar-se al certificat de coneixements elementals de la llengua, una tasca avaluadora que també es gestiona des de l'Institut Ramon Llull a les universitats estrangeres i centres d'estudis catalans a través de la pròpia xarxa de professors universitaris de llengua catalana a l'exterior.

Canviant de continent, a la Universitat de Montreal (Canadà), on la presència de les assignatures de llengua i cultura catalanes s'ha anat consolidant i incrementant des del curs 2007-08, es crearà una mediateca d'estudis catalans en col·laboració amb el Casal Català del Quebec, que serà l'espai més important al Quebec sobre la cultura catalana, amb obres de llengua, literatura, cultura, política, arquitectura i cinema provinents de tots els territoris de parla catalana, en diversos formats i amb un espai destinat a l'autoaprenentatge de la llengua.

Deixeu-me apuntar també que anualment l'Àrea de Llengua i Universitats de l'Institut Ramon Llull, conjuntament amb la Xarxa Vives d'Universitats, reuneix els professors universitaris de llengua catalana a l'exterior en el marc d'unes Jornades Internacionals per a Professors de Català, que enguany tindran lloc a Gandia, al setembre. Les jornades són un punt de trobada entre totes les persones que exerceixen la docència de llengua, literatura i cultura catalanes fora del domini lingüístic, i contribueixen a la formació professional i a promoure el debat sobre qüestions relacionades amb la tasca docent, amb la finalitat de millorar la qualitat i la innovació de la docència i consolidar progressivament la presència del català a l'exterior.

Tot plegat, una molt valuosa plataforma de projecció exterior de la llengua catalana a través de l'àmbit universitari.
Darrera actualització ( Diumenge, 2 d'agost del 2009 02:00 )
Publicat a

* El Punt Barcelona 02-08-2009 Pàgina 16
* El Punt Comarques Gironines 02-08-2009 Pàgina 21


Andreu Bosch i Rodoreda

Origen


http://www.elpunt.cat/noticia/article/-/-/66581.html

Més sobre Catalanística (91)