Àrea de normalització lingüística de l'Ajuntament d'Alcúdia

anl@normalitzacio.cat

Trablisa Vigilància Permanent

En el marc del pacte del 2002 entre la Conselleria d'Educació i l'Ajuntament d'Alcúdia per normalitzar la retolació privada del nucli anticd'Alcúdia, es va fer una petició a l'empresa Trablisa perquè hi normalitzàs el seu rètol. Aquesta hi va estar d'acord i aquest va ser el resultat.

Altres imatges destacades