Àrea de normalització lingüística de l'Ajuntament d'Alcúdia

anl@normalitzacio.cat

L'Àrea de Normalització Lingüística de l'Ajuntament d'Alcúdia es va crear l'any 1990. De llavors ençà hem intentat promoure la normalització de l'ús de la llengua catalana dins Alcúdia, i per extensió, a la resta del domini lingüístic. S'han fet moltes iniciatives encaminades unes a fer que l'Ajuntament funcionàs en català i altres que la llengua catalana s'empri en els àmbits de la societat d'Alcúdia d'on havia estat expulsada per lleis de règims polítics anteriors.

Hi ha una primera etapa del servei en què es va prioritzar la feina interna dins la institució 1990-1995, amb la idea que la institució s'adaptàs a la nova política lingüística.

A partir de l'any 1996, any que el Govern Balear declara Alcúdia com a Municipi Pilot de Normalització, s'ençata una nova etapa en què l'Ajuntament d'Alcúdia, a partir del seu exemple, comença a convidar cada alcudienc i cada entitat i empresa alcudienca a normalitzar-se.

Amb aquesta pàgina web volem aprofundir en aquesta línia de contacte amb la societat d'Alcúdia per aconseguir objectius encara més ambiciosos per a la normalització de la llengua catalana al seu territori. Tenim també un segon interès, no menys important, que és anar donant facilitats d'informació i tramitació als usuaris dels nostres serveis.

Des d'aquí feim una crida perquè aquesta tasca noble que tenim encomanada pugui tenir el vostre suport, els vostres suggeriments, i si fos necessari també les vostres crítiques, tot en bé de la llengua i del país.