Àrea de normalització lingüística de l'Ajuntament d'Alcúdia

anl@normalitzacio.cat

Deixau passar

l'ANL de l'Ajuntament d'Alcúdia, l'any 1990, ja va resoldre que el text del disc de circulació del triangle invertit que havia de substituir el CEDA EL PASO en castellà seria DEIXAU PASSAR. Aquest disc sempre s'ha col·locat d'aquesta manera, fins i tot a vies que són del Govern de les Illes Balears després d'haver demanat el permís corresponent.

Altres imatges destacades