Àrea de normalització lingüística de l'Ajuntament d'Alcúdia

anl@normalitzacio.cat

És obligatori que seguiu totes les normes de segur

És un cartell que tenen l'obligació de posar els picapedrers a les obres que fan. L'Ajuntament l'ha difós entre els picapedrers que treballen a Alcúdia, des de l'any 2000 que MAYFE ens el va trobar.

Altres imatges destacades