Àrea de normalització lingüística de l'Ajuntament d'Alcúdia

anl@normalitzacio.cat
imprimir Imprimir

Els perills del bilingüisme

29-Oct-2009

Opinió | Joan Melià
Els perills del bilingüisme
Joan Melià | 29/10/2009 | Vistes: 47
Valoració

* Puntuada amb 5 estrelles de 5
* Puntua-la amb 1 estrelles
* Puntua-la amb 2 estrelles
* Puntua-la amb 3 estrelles
* Puntua-la amb 4 estrelles
* Puntua-la amb 5 estrelles

Fer servir dues llengües (o més) suposa avantatges i, alhora, paranys i conflictes per als individus i les societats que ho fan. Aquesta fotografia, feta fa poc a Palma, n'és un exemple jocós. ¿Quina és la indicació bona? ¿Quina és l'errada? ¿Totes dues són bones? ¿És indiferent la tria o es tracta de separar els vianants segons les preferències lingüístiques? També ho seria un tríptic bilingüe que el 2005, amb l'inici de les obres del metro, va difondre el Govern (Metro Palma UIB. La línia més curta). En castellà hi deia que entraria en servei "al final del 2006" i que el recorregut es faria "en 15 minutos"; en català s'indicava, en canvi, que estaria acabat "a començament del 2007" i que el recorregut seria de "17 minuts". També en això les pitjors previsions eren per als qui optaven pel català (així i tot, no es va inaugurar fins el 25 d'abril del 2007, coincidint, premonitòriament, amb els 300 anys de la batalla d'Almansa). Per força hi havia d'entrar aigua, amb aquests desajusts i presagis.
Els bilingües també s'exposen a interferències.

Així un bilingüe català-castellà pot errar-se i, per exemple, dir "a la fi i al cap" o "al cabo y al fin" o escriure una "i" enmig d'un text en castellà o una "y" en un text en català. A un monolingüe aquestes coses no li passen, encara que n'hi passin d'altres. Quan es bilingüitzen tots els membres d'una comunitat apareixen altres perills. S'ha afirmat que la bilingüització social d'una comunitat suposa inexorablement la desaparició de la seva llengua. És cert que, perquè es produeixi la substitució de la llengua d'una comunitat, o bé s'ha de passar per una etapa de bilingüització dels seus membres o se'ls ha d'exterminar. També és cert que fins ara els casos de bilingüització social han acabat substituint la llengua pròpia. Però, si passa això, és perquè aquest és l'objectiu dels qui imposen la bilingüització. No hi ha cap raó perquè passi si aquest no n'és l'objectiu.

Els perills comencen quan la bilingüització, en lloc de ser un benefici per als bilingües, ho és per als monolingües. És a dir, quan els primers tenen obligacions que els segons no tenen i els segons tenen drets que no tenen els primers. També és un perill, quan es fa servir l'oficialitat de les dues llengües perquè es puguin mantenir monolingües els parlants de la llengua al·lòctona. Si els qui en fan bandera hi creguessin, defensarien una ordenació lingüística amb mesures de precaució per anul·lar els efectes nocius que el bilingüisme té sobre la llengua pròpia de la comunitat. Una mesura bàsica és, per exemple, establir mecanismes per garantir l'adquisició efectiva de la llengua territorial de tots els qui no la saben. Una altra, assegurar que aquesta llengua es pot usar en tots els àmbits públics de la societat, que hi ocupa una posició prioritària i que en té d'exclusius. Però, en lloc d'això, reforcen els factors contraris.

Anunciar, com fa el nou president del PP, la voluntat de derogar el decret de mínims o d'eliminar el requisit del coneixement del català (que, a la pràctica, és el coneixement de les dues llengües oficials) per a l'accés a llocs de feina públics són mesures per a la descapacitació bilingüe d'una part de la població -per a mantenir-los monolingües- i retallar els drets dels altres, és a dir de tots els que, a més de la seva llengua, saben l'altra. Més enllà de les anècdotes del principi, els perills del bilingüisme són desactivables, si hi ha voluntat d'evitar que el bilingüisme sigui la via d'extermini d'una llengua i, en conseqüència, d'entrada a un nou monolingüisme.
Joan Melià

Origen


http://dbalears.cat/actualitat/Opini%C3%B3/els-perills-del-bilinguisme.html

Més sobre Bilingüisme (63)